AKÇALI KÖYÜ KÜLTÜR KALKINDIRMA

BİRLİK VE DAYANIŞMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞI

 

Dernekler Yönetmeliği ve Yasası Gereğince Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı ( Gelir Gider Hesapları, Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının Okunması, Oylanması) 24.12.2021 Cuma Günü Saat 14:00’de Derneğimiz Genel Merkezi Yiba Çarşısı 3. Kat No:336 Ulus/Ankara Adresinde Yapılacaktır. Çoğunluk sağlanmazsa İkinci Toplantı 08.01.2020 günü aynı yerde yapılacaktır. İlanen Duyurulur.

 

GÜNDEM:

  1. Açılış yoklama ve saygı duruşu.
  2. Divan Başkanı ve Üyelerin seçimi.
  3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun görüşülmesi (Gelir Gider Durumu).
  4. Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun görüşülmesi.
  5. Yönetim ve Denetim Kurulu Raporunun onaylanması.
  6. Yeni Denetim ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
  7. Dernek Başkanına tüm bankalardan hesap kapatmaya, açmaya, vade bozup yenilemeye, şifre almaya ve tek başına para çekme yetkisinin verilmesi hususu.
  8. Önemli bir mazereti (hastalık vb.) olmadığı halde uzun zamandan beri dernek aidatlarını ödemeyen üyelerin üyelikten çıkarılması ve diğer işlemler ile ilgili kararlar için dernek yönetim kuruluna yetki verilmesi.
  9. Üye aidatlarının arttırılması konusu ile ilgili üyelerin görüşünün alınması ve oylanması